Ceník pro vrtané studny 

 

Ceny položek jsou uvedeny bez DPH a v základní sazbě DPH 21%.

Snížená sazba DPH 15% nebo režim přenesené daně jsou poskytovány a účtovány dle platné legislativy.

Na základě dlouhodobé spolupráce nebo místní geologie při realizaci zakázek poskytujeme slevy z položek ceníku. 

Ceník je platný pro rok 2022.


Vrtané studny  

Legislativa:

Položka: cena bez DPH cena s DPH21%
hydrogeologický posudek vč. zpracování dokumentace pro stavební povolení 9.900,- Kč 11.979,- Kč
komplet zajištění stav. povolení (obsahuje poplatky, el.revize, labor.analýza, kolaudace) 9.900,- Kč 11.979,- Kč

Průměry vrtů:

Položka: cena bez DPH cena s DPH21%
průměr vrtu 191 / 203 mm, výstroj PVC o průměru 125 mm, síla stěny 6 mm (závitové spoje) 1.990,- Kč/bm 2.408,- Kč/bm
průměr vrtu 191 / 203 mm, výstroj PVC o průměru 140 mm, síla stěny 6,5 mm (závitové spoje) 2.190,- Kč/bm 2.650,- Kč/bm
průměr vrtu 203 mm, výstroj PVC o průměru 160 mm, síla stěny 7,5 mm (závitové spoje) 2.390,- Kč/bm 2.892,- Kč/bm
průměr vrtu 254 mm, výstroj PVC o průměru 200 mm, síla stěny 8 mm 2.590,- Kč/bm 3.134,- Kč/bm

Pracovní ocelové pažení vrtu v nesoudržných horninách:

V případě nesoudržných hornin (jíly, štěrky, písky) se provádí vrtání s pažícím systémem TOP DRILL (rotační ocelová pažnice o průměru 219, nebo 245 mm). Výhodou tohoto systému ve srovnání se svařovanými ocelovými pažnicemi je možnost použití  systému TOP DRILL do větších hloubek a jeho následné vyjmutí a s tím spojené výrazné ušetření nákladů investora.  Používáme jej hlavně ve složitých geologiích, jako jsou jíly, písky, šterky, které se vrtají velmi obtížně. Důležitým faktorem je, že při použití pracovního ocelového pažení stále zaručujeme kvalitně vystrojenou a dostatečně obsypanou studnu filtračním kačírkem, což zaručí životnost a čistotu vody. 

 

Položka: cena bez DPH cena s DPH21%

vrtání ocelovým pažením TOP DRILL o průměru 219 / 245 mm                                                         

2.290,- Kč/bm

2.771,- Kč/bm

Zhlaví vrtu: 

Položka: cena bez DPH cena s DPH21%

dodávka, výkop, usazení PE šachty se vstupním poklopem      

montáž přetokové hlavice vč. montáže ocelové trubky (v případě  přetoku vody) prům 125mm 

přistavení kontejneru pro odvoz vývrtku vč. dopravy a poplatku za skládku - pouze Plzeňsko     

pomocné práce, manipulace 1 pracovník - Kč  / hod                                        

15.900,- Kč

49.000,- Kč​

  9.900,- Kč 

     590,- Kč 

 19.239,- Kč

59.290,- Kč

   11.979,- Kč

      714,- Kč

Cena vrtu obsahuje:

 • vrtání rotační ocelovou pažnicí TOP DRILL v nesoudržných horninách (jíly, štěrky, písky)
 • vrtání v soudržných horninách
 • přistavení kontejneru pro odvod vývrtku, odvoz na skládku
 • vystrojení kvalitními silnostěnnými PVC-U zárubnicemi s nejméně 6,0 mm se závitovými spoji s atestem na pitnou vodu
 • výkop, usazení zhlaví (PE šachtice se vstupním poklopem, nebo betonové skruže) dle přání
 • obsyp kačírkem frakce 4 mm, nebo 4/8mm
 • cementace mezikruží proti vniku povrchové vody
 • v případě velmi obtížného příjezdu na místo se účtují manipulace viz ceník dopravy
 • prvotní průzkum zdarma

​Vrty pro TČ:

Získávání Energie z vrtů

Tepelná čerpadla pracují na principu předávání rozdílu teplot mezi dvěma prostředími. Zjednodušeně lze tepelné čerpadlo přirovnat ke kompresoru v chladničce. Získané teplo čerpadlo předává do podlahového topení v místnosti nebo do ohřívané vody.

Hlubinný geotermální vrt z lidského měřítka můžeme označit za prakticky nevyčerpatelný zdroj energie. My se zabýváme nízkopotencionálním geotermálním teplem.

 

Cena vrtu pro TČ:

 • vrtání včetně vystrojení geotermální sondou PE 100 RC PN 16 SDR 11, 2 x 40mm..............................................1.590,- Kč bez DPH
 • vrtání včetně vystrojení geotermální sondou PE 100 RC PN 16, SDR 11, 4 x 32mm............................................. 1.790,- Kč bez DPH

 


 

Image

Kontakt

Petr Duroň

603 410 523

zemniprace@trialstav.cz

TRIAL STAV s.r.o.
Podnikatelská 17
301 00 Plzeň
Česká republika
IČ:
DIČ

 

Image

Image


Image

(C) copyright 2013 - 2023  TRIAL STAV s.r.o. Všechna autorská práva vyhrazena. Stránky používají cookies. Prohlížením obsahu webu souhlasíte s jejich použitím.