Dotace EU

Image           

Image

 

Společnost TRIAL STAV s.r.o. realizuje projekt č.:CZ.01.3.14/0.0/0.0/19_252/0020478 s názvem Elektromobilita společnosti TRIAL STAV s.r.o., jehož cílem je zavedení inovativní technologie nízkouhlíkové dopravy a využití způsobu čisté dopravy.Klikněte zde pro úpravu textu.

V rámci projektu dojde k nákupu 1 elektromobilu, který nahradí jedno doposud používané vozidlo se spalovacím motorem. Žadatel podniká v oblasti výstavby inženýrských sítí pro kapaliny a plyny, pořizované vozidlo bude sloužit k převozu pracovníků a materiálu na místo výkonu práce. Na tento projekt je poskytována finanční podpora od Evropské unie v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Název programu podpory: Nízkouhlíkové technologie – Elektromobilita – Výzva V

Jméno žadatele: TRIAL STAV s.r.o.

Termín realizace: 4.2.2020 – 28.6.2021

Způsobilé výdaje: 966 314,87 Kč

Dotace: 289 894,46 Kč

Popis projektu: Projekt se zaměřuje na oblast elektromobility silničních vozidel. V rámci projektu dojde k nákupu 1 elektromobilu, který nahradí jedno doposud používané vozidlo se spalovacím motorem. Žadatel podniká v oblasti výstavby inženýrských sítí pro kapaliny a plyny, pořizované vozidlo bude sloužit k převozu pracovníků a materiálu na místo výkonu práce. Po zakoupení a zprovoznění elektromobilu je očekáváno snížení provozních nákladů, a především pak ekologický provoz.

Závěry a výsledky: V rámci projektu došlo k pořízení jednoho elektromobilu – konkrétně nového vozu značky Opel  Vivaro_CV

 

Fotografie realizovaného projektu: