ImageImageImageImage


Betonové jímky, septiky, žumpy a nádrže na dešťovou vodu

Jsme prodejci dvou předních českých výrobců betonových jímek

 

Ekomont Litoměřice s.r.o.   a   DK Prefa s.r.o. Slaný

EKOMONT

                                               ekomontImage​​​​

 • Čeští výrobci !

 • certifikované jímky

 • garance kvality a záruky

 • odborné poradenství a pomoc při návrhu

Charakteristika

Železobetonové betonové jímky jsou vyráběny jako prefabrikované monolitické prvky (podlaha + stěny).

V kompletní sestavě se jedná o hotový výrobek, který ihned po osazení a napojení začne plnit svoji funkci a stává se plnohodnotným stavebním objektem.

Využití

žumpy, septiky, nádrže na dešťovou vodu, šachty, technické místnosti, sklepy

Technický popis jímek Ekomont

Jedná se o tenkostěnný prostorový prvek z betonu tř. B35 (C30/37) armovaný ocelovou výztuží a Kari sítěmi. Z vnější strany je prvek natřen penetračním nátěrem, který spolu s vlastnostmi vodostavebného betonu garantuje nepropustnost dle ČSN 750905.

Kompletní nádrž je tvořena spodním dílem (jímkou), víkem, vyrovnávacím komínkem a zákrytovou destičkou. Jímka je tvořena dnem a stěnami. Víko nabízíme ve 2 variantách B125 (pojezd osobním automobilem) a D400 (pojezd nákladními vozidly). V žádném případě nedoporučujeme přímý pojezd zákrytové destičky, pokud nelze vyloučit je vhodné osadit poklop jiného výrobce. Komínek výšky 50cm není pevně spojen s víkem.

Nepropustnost je garantována po horní okraj jímky, v případě výskytu vyšší spodní vody je nutné provést dodatečnou drenáž. Jímky jsou dimenzovány na působení zemních tlaků do hloubky max. 4,5 m. Mezní hodnoty konzultujte s dodavatelem.

Nádrže jsou standardně bez nátoku a výtoku, lze na přání navrtat (42-200 mm).

 

Technický popis jímek DK Prefa

Jedná se o tenkostěnný prostorový prvek z betonu tř. (C40/50) XA2 XF4 armovaný ocelovou výztuží a Kari sítěmi. Jímka splňuje nepropustnost dle ČSN 750905. 

Kompletní nádrž je tvořena spodním dílem (jímkou), a zákrytovým panelem. Jímka je tvořena dnem a stěnami. Víko nabízíme v několika variantách A15 - 500 kg/m2 (pochozí), B125 - 3,5t / m2 (pojezd osobním automobile) a D400 - 20t/m2 (pojezd nákladními vozidly) v závislosti na výšce násypu. V případě, že je kanalizace uložena hlouběji v zemi, dorovná se rozdníl mezi zákrytovou deskou a terénem standartním kanalizačním systémem (skruž/konus, vyrovnávací prstýnek/poklop). Hladina podzemní vody u statického posouzení uvažována do úrovně víka jímky. Jímky jsou dimezovány na působení tlaků s působením násypu max 1,5m nad jímkou + užitné zatížení. Mezní hodnoty s námi vždy konzultujte. Nádrže se vyrábějí hranaté s označením DKH x y z - V ( vnitřní šířka x vnitřní délka x vnitřní výška - objem).                                                                             

Nádrže jsou standardně bez nátoku a výtoku, lze na přání navrtat (42-200 mm).

 

Žumpa

je jímka, která odpadní vodu nečistí, ale pouze shromažďuje. Je tedy nutné ji pravidelně vyvážet. Slouží pro zachycení a akumulaci odpadní vody z objektů, jako jsou například chalupy, chaty, různé provozovny, rodinné domky ale i obchody, dílny, restaurace, penziony a zemědělské stavby. Budují se tam, kde splaškové odpadní vody nebo vody se škodlivými látkami nelze odvádět do kanalizace s centrální čistírnou odpadních vod, nebo kde tyto odpadní vody nemohou být z ekonomických či jiných důvodů čištěny v samostatné malé čistírně odpadních vod.

Žumpy jsou bezodtokové, vodotěsné nádrže, které se nesmí opatřovat odtokem nebo přelivem. Žumpa musí být pravidelně kontrolována a vyprazdňována. Obsah jímky musí být likvidován v souladu s požadavky na ochranu životního prostředí (odvozem na čistírnu odpadních vod, nebo dalšími způsoby uvedenými v ČSN 756081). Místo ukládání kalů musí být voleno tak, aby nedošlo k ohrožení životního prostředí, v souladu s platnými právními předpisy.

Septik

(vyrábí se z jímek SL150-5,9 a SL215-8,6, které nabízí firma Ekomont Litoměřice) je usazovací nádrž na částečné čištění odpadní vody, která je rozdělena do několika komor, kterými postupně odpadní voda protéká. Mimo jiné i na počtu komor je závislá účinnost septiku. Čím více komor, tím se usazuje více nečistot a účinnost čištění je tak vyšší. I tak, ale septik v naprosté většině případů nedosahuje takové účinnosti aby mohl fungovat jako jediný mechanizmus čištění odpadních vod. Musí být doplněn o další stupeň čištění. Často se doporučuje doplnění například o zemní štěrkový či pískový filtr, který na septik navazuje a dostatečně vodu dočistí. Takováto varianta se co do účinnosti vyrovná čistírně odpadních vod.

V případě použití septiku je nutné mít povolení příslušného odboru životního prostředí, který stanoví podmímky pro jeho používání. Je nutné si nechat vypracovat projekt od projektanta vodohospodářských staveb. Toto rešení likvidace odpadních vod je dlouhodobě finančně méně náročné než žumpa.


Technické údaje

Jímky Ekomont            
jímky obdélníkové šířka délka výška jímky celk. výška jímky celk. hmotnost min.délka úchytu
  m m m m t m
vodom. šachta 1,20 1,50 1,38 2,10 2,10 1,40
SL140-3,8 1,88 1,98 1,52 2,24 5,20 2,00
SL210-5,7 1,88 1,98 2,20 2,92 6,10 2,00
SL150-5,9 2,05 2,55 1,60 2,32 5,60 2,40
SL215-8,6 2,05 2,55 2,25 2,97 6,60 2,40
SL160-13 2,30 4,30 1,74 2,46 9,70 3,50
SL230-16 2,15 1,15 2,48 3,20 11,70

3,40

             
Jímky DK Prefa            
jímky obdélníkové            
DKH 2 x 4 x 2,5 20 2,40 4,40 2,64 2,84 16,50 2,50
DKH 2 x 4 x 2    16 2,40 4,40 2,14 2,34 14,80 2,50
DKH 2 x 4 x 1,5  12 2,40 4,40 1,64 1,84 13,10 2,50
DKH 2 x 4 x 1,2  9,6 2,40 4,40 1,34 1,54 12,10 2,50
DKH 2 x 3 x 2,5  15 2,40 3,40 2,64 2,84 12,80 3,00
DKH 2 x 3 x 2,0  12 2,40 3,40 2,14 2,34 11,50 3,00
DKH 2 x 3 x 1,5   9 2,40 3,40 1,64 1,84 10,20 3,00
DKH 2 x 3 x 1,2  7,2 2,40 3,40 1,34 1,54 9,30 3,00
DKH 2 x 2,5 x 2,5 12,5 2,40 2,90 2,64 2,84 11,30 2,50
DKH 2 x 2,5 x 2,0  10 2,40 2,90 2,14 2,34 10,10 2,50
DKH 2 x 2,5 x 1,5  7,5 2,40 2,90 1,64 1,84 8,80 2,50
DKH 2 x 2,5 x 1,2  6 2,40 2,90 1,34 1,54 8,10 2,50

 

Jímky Ekomont          
jímky kruhové průměr výška jímky celk. výška jímky celk. hmotnost min. délka úchytu
  m m m m t
SK220-2,2 1,40 2,30 3,02 3,00 1,00
SK230-3,0 1,50 2,37 3,09 2,50 1,10
SK230-7,7 2,35 2,40 3,12 5,60 1,70
SK280-9,5 2,35 2,90 3,62 6,30 1,70
SK210-10,5 2,84 2,20 2,92 6,70 2,10
SK280-25 3,75 2,92 3,66 13,30 2,70

Postup montáže u jímek Ekomont

Jímky se ukládají na vyrovnané dno předem vyhloubené stavební jámy (do cca 10 cm písku). Jímky není nutno obetonovávat, stačí jejich obsypání zeminou (bez kamení). Při možnosti zajet vozidlem s jeřábovou HR s jímkou až k jámě. Je li nutná manipulace do větší vzdálenosti, je třeba zajistit jeřáb s vyšší nosností.

Po usazení jímky na dno jámy vypěníme PU pěnou montážní háky, víko a komínek. Tento způsob těsnění není odolný vůči tlaku spodní vody!

Jímky jsou dodávány bez nátokového otvoru, který se po osazení jímky jádrově vyvrtá podle potřeby ve stěně nebo ve víku. Možno předpřipravit ve výrobně (42-524 mm). Alternativní možnosti těsnění prostupů a spáry: Těsnící stěrka Weber tec. 933 cementová + GE-TRA.

 

Postup montáže u jímek DK Prefa

Jímky se ukládají na vyrovnané dno předem vyhloubené stavební jámy (do cca 10 cm písku). Jímky není nutno obetonovávat, stačí jejich obsypání zeminou (bez kamení). Při možnosti zajet vozidlem s jeřábovou HR s jímkou až k jámě. Je li nutná manipulace do větší vzdálenosti, je třeba zajistit jeřáb s vyšší nosností.

Po usazení jímky na dno jámy vyplníme těsnící páskou. Tento způsob těsnění není odolný vůči tlaku spodní vody!

Jímky jsou dodávány bez nátokového otvoru, který se po osazení jímky jádrově vyvrtá podle potřeby ve stěně nebo ve víku. Možno předpřipravit ve výrobně (42-200 mm). Alternativní možnosti těsnění prostupů a spáry: Těsnící stěrka Weber tec. 933 cementová  GE-TRA.

 


Chcete vědět více o betonových jímkách a nádržích?


Máte-li jakýkoliv dotaz, budeme rádi když nám zavoláte nebo pošlete Váš dotaz e-mailem:


Napište nám!

Do zprávy prosím uvádějte místo realizace a předpokládaný objem.

Image

Kontakt

Lucie Dolanská

         733 127 177

                 jimkyplzen@gmail.com

TRIAL STAV s.r.o.
Podnikatelská 17
301 00 Plzeň
Česká republika
IČ:
DIČ

Upozornění

od zákazníků z našeho regionu o nabídce betonových jímek na internetu od prodejců, kteří skrývají svoji identitu a kontakt pouze za telef. číslo.

Uvedený způsob prezentace a nabídky zboží může důvěřivé a méně opatrné zákazníky dostat později do obtíží, kdy již např. nemají šanci reklamovat vady zboží např. proto, že prodejce s nimi již nekomunikuje.

Uvedené případy poškozených zákazníků lze volně dohledat na diskusních forech na internetu, např. zde nebo zde.

 

Naše společnost TRIALSTAV  má zájem o solidní a dlouhodobý vztah s  budoucími zákazníky, a proto vždy a všude uvádíme:

 • kdo jsme
 • identifikační číslo firmy (IČ)
 • adresu naší provozovny

Lokality, kde jsou naše jímky a ČOV:

Plzeňský kraj:

 • Plzeň
 • Střížovice
 • Dolce
 • Únětice u Blovic
 • Žďár
 • Ždírec
 • Chlum u Blovic
 • Hořehledy
 • Ledce
 • Zvíkovec
 • Lhovice
 • Oráčov
 • Plasy
 • Druztová
 • Vejprnice
 • Dolní Vlkýš
 • Chyše
 • Hodyně
 • Žihle
 • Tuškov
 • Domažlice
 • Klatovy
 • Kokšín
 • Dlouhá Ves
 • Kolinec
 • Petrovice u Klatov
 • Rabí
 • Rokycany
 • Kařízek
 • Zvíkovec
 • Týček
 • Mýto
 • Mirošov
 • Radnice
 • Milínov
 • Tachov

Jihočeský kraj:

 • České Budějovice
 • Písek
 • Strakonice
 • Bílá Skála
 • Blatná
 • Prachatice
 • Český Krumlov

Středočeský kraj:

 • Beroun
 • Příbram
 • Bohutín
 • Benešov
 • Rakovník
 • Mezouň
 • Úhonice
 • Praha-východ
 • Praha-západ
 • Kladno

Karlovarský kraj:

 • Karlovy Vary
 • Cheb
 • Sokolov

Ústecký kraj:

 • Chomutov
 • Most
 • Louny

Praha

 

 

Image

Image


Image

(C) copyright 2013 - 2023  TRIAL STAV s.r.o. Všechna autorská práva vyhrazena. Stránky používají cookies. Prohlížením obsahu webu souhlasíte s jejich použitím.