ImageImageImageImage


Časté dotazy k jímkám ...

V horní části stránky jsou odpovědi na nejčastější otázky našich zákazníků ohledně betonových jímek, 

odpovědi k častým dotazům na ČOV jsou uvedeny níže na této stránce.


Betonová jímka +/- ? 

Image

Betonová jímka výhody +++

 • je pojezdová osobními automobily bez dalších příplatků (lze i zajistit pro pojezd nákl. automobily)
 • vysoká hmotnost omezuje vztlak v místech s vysokou hladinou podzemních vod

 • nemusí se obetonovávat ani připravovat betonové lože

 • variabilita nátokových otvorů

 • výroba z odolného vodotěsného železobetonu

 

Betonová jímka nevýhody ---

 

 • nelze umístit na místo, kam nezajede těžká technika


Plastová jímka +/- ?

Image

Plastová jímka výhody +++

 • nízká hmotnost při usazování na špatně dostupném místě

 

Plastová jímka nevýhody ---

 

 • nepojezdová

 • nevhodná do míst s podzemní vodou

 • musí se obetonovávat a připravit betonové lože, je nutné zajistit bentonitovými materiály správné navázání betonu z lože a obetonávky z důvodu prosakování vody.

 • nelze zatížit větším množstvím zeminy při nutnosti umístit jímku hlouběji

 • vždy hrozí při větších deštích či tání sněhu, že se voda dostane mezi obetonávku a plast (případně i průsakem obetonávkou) a dojde k zdeformování či úplnému zhroucení

 • časová náročnost realizace – podbetonování, obetonování + zrání betonu


Jakou zvolit velikost jímky?

Image

Pro výpočet akumulačního objemu žumpy předepisuje norma ČSN 736781 výpočet dle vzorce:

V = n x q x t (m3)

n – počet obyvatel
q – specifická spotřeba vody (m3 na osobu a den) – viz tabulka
t – interval vybírání žumpy (den)

 

Příklad:

Rodinný dům, 4 osoby, WC koupelna kuchyně, vyvážení 1x za 21 dní:

4 x 0,15 x 21 = 12,6 m3


 

Rodinný dům, 2 osoby, WC koupelna kuchyně, vyvážení 1 x za 30 dní

2 x 0,15 x 30 = 9 m3

 

Na základě našich zkušeností se k rodinným domům nejčastěji dodávají jímky o velikosti 8 – 16 m3, k chatám 3 – 8 m3.

Vybavení nemovitosti

 

(zařízení připojená na žumpu)

Specifická spotřeba vody

(m3/os/den)

Nesplachované záchody

0,002

Pouze WC

0,025

Pouze výtok vody (vod. kohoutek)

0,040

Výtok vody a společný WC

0,065

Výtok vody (bez koupelny)

WC v bytě

0,080

Výtok vody, WC, koupelna

(centrální příprava teplé vody)

0,150

 


Je možné si určit místo nátoku do jímky?

Nátokové otvory vrtáme jádrovou vrtačkou na jakémkoli místě jímky ( vana, víko) kromě ztužujícího věnce u horního okraje vany jímky. Otvory o průměru 110, 125, 160 mm (odpovídají běžným PVC kanalizačním trubkam) vrtáme nejčastěji na místě při dodávce jímky z důvodu přesného zaměření hloubky a orientace kanalizační přípojky.

K této činnosti potřebujeme jen přípojku 220V v dosahu do 25 m, vše ostatní si přivezeme.


Lze prodloužit komínek jímky?

V ceně každé jímky typu SL a SK je betonový komínek v. 0,5 m. V případě nutnosti uložit jímku hlouběji je možno 0,5 m vysoké komínky dokoupit (900,- Kč/ks bez DPH). Pozor! Jímky jsou dimenzovány na působení zemních tlaků do hloubky max. 4,5 m.


Co je potřeba zajistit ze strany odběratele k hladkému průběhu dodávky jímky na klíč?

 • vybrat vhodné místo na pozemku k umístění jímky a vědět v kterých místech a hloubce je u paty domu vyvedena kanalizační přípojka – s tímto vám pomůže náš technik na základě dlouholetých zkušeností

 • informovat příslušný Stavební úřad o chystaném záměru

 • rozmyslet si, co s přebytečnou vykopanou zeminou – nechat na pozemku k využití na terénní úpravy nebo odvézt na veřejnou skládku – zajistí zhotovitel

 • po kontultaci s naším technikem na dohodnutý termín realizace poskytnout nezbytnou součinnost dle individuálních podmínek v místě realizace – např. přístup k el. přípojce 220V, odstranění nebo souhlas s dočasným odstraněním oplocení, v případě předpokládaného pohybu techniky na cizích pozemcích souhlas vlastníků (sousedé, obec...), zajistit přítomnost na místě ( případně na telefonu) osoby oprávněné jednat jménem objednatele


Co je potřeba zajistit ze strany odběratele k hladkému průběhu dodávky jímky bez zemních prací?

 • vyhloubit stavební jámu pro jímku o půdorysných rozměrech zvětšených o 0,5 m ( š.+0,5m x dl.+0,5m), hloubky dle dodávané jímky (vana jímky + víko + komínek) – informace o umístění vykopané zeminy z důvodu přístupu k stavební jámě a výkres jímky s rozměry poskytne náš technik

 • připravit vyrovnané štěrkopískové lože pro jímku v tl. cca 5–10 cm

 • určit předpokládanou orientaci a hloubku budoucí kanalizační přípojky z důvodu navrtávky vtokového otvoru

 • upozornit na omezení přístupu v místě dodání na místních nebo účelových komunikacích – snížený průjezd, ostré zatáčky, nízká nosnost můstků atd.  


Časté dotazy k ČOV ...

 


Betonovou nebo plastovou ČOV?

U domácích čov rozhodování jestli betonové či plastové provedení není již tak jednoznačné, neboť na rozdíl od žump zde nedochází k úplnému vyčerpání obsahu – čov je po celý rok naplněna přečišťovanou vodou – a tím nehrozí zhroucení plastových čov v standartních či méně zhoršených podmínkách.  

Betonové ČOV výhody +++

 • bez problémů odolává požadavku na vysokou odolnost proti zemnímu tlaku

 • ideální pro instalaci v příjezdových cestách, parkovištích a manipulačních plochách, odolává zatížení D400 – přejezd nákladním vozidlem

 • vhodná do míst s vysokou hladinou spodní vody

 • velmi rychlá instalace bez potřeby přípravy betonového dna

 

 Betonové ČOV nevýhody ---

 • nelze umístit na místo, kam nezajede těžká technika

 • vyšší pořizovací náklady oproti plastové čov

Plastové ČOV výhody +++

 • nízká hmotnost při usazování na špatně dostupném místě

 • ve standartním prostředí a provedení pro RD jsou samonosné - není nutné obetonování

 • nižší pořizovací náklady oproti betonové čov

 

Plastové ČOV nevýhody --- 

 • nepojezdová

 • nevhodná do míst s vysokou hladinou spodní vody a velkých zemních tlaků, blízko komunikací apod.

 • při instalaci je nutno vytvořit betonové lože a obetonování

 


Lze zajistit, aby neprosakovala povrchová voda do jímky spárou mezi vanou, víkem a komínkem?

Ano, toto lze zajistit. Již při kalkulaci dodávky s tímto počítáme a součástí standartní dodávky je vyplnění spár a montážních otvorů polyuretanovou kanalizační těsnící pěnou, poté všechny spoje ještě vyplníme speciální rychletuhnoucí vodotěsnou maltou (Polyfix Plus, Soudastop). Tento spoj je velmi pevný a odolný proti zemní vlhkosti.

 

Po dohodě lze tento spoj navíc opatřit nátěrem, který vytváří tzv. „gumový“ povrch. 


Jaké mám povinnosti, rozhodnu-li se pro ČOV?

Nejprve musíte získat od stavebního úřadu územní souhlas či rozhodnutí.Následně se musíte rozhodnout, jakou zvolíte variantu povolování na vodoprávním úřadě. Máte 2 možnosti:

 • Žádost o stavební povolení a povolení k nakládání s vodami: úřad zpravidla rozhodne do 45 dnů a předepíše Vám za povinnost odevzdávání zkušebních vzorků z ČOV, a to nejčastěji 2x ročně.

 

 • Ohlášení vodního díla: úřad zpravidla rozhodne do 30 dnů a Vaší povinností je doložit 1x za dva roky revizi (zprávu) o ČOV, kterou musí zpracovat odborně způsobilá  osoba.Ohlášení je možné pouze v případě, že nemá žádný účastník řízení vlastních požadavků.

 


Nenašli jste odpověď na vaši otázku k jímkám nebo čistírnám odpadních vod?

 

Máte-li jakýkoliv dotaz, budeme rádi když nám zavoláte nebo pošlete Váš dotaz e-mailem.


Napište nám!

Do zprávy prosím uvádějte místo realizace a předpokládaný objem.

Image

Kontakt

Robert Matas

603 414 093

obchod@trialstav.cz

 

Lucie Dolanská

605 929 299

obchod@trialstav.cz

TRIAL STAV s.r.o.
Podnikatelská 17
301 00 Plzeň
Česká republika
IČ:
DIČ

Upozornění

od zákazníků z našeho regionu o nabídce betonových jímek na internetu od prodejců, kteří skrývají svoji identitu a kontakt pouze za telef. číslo.

Uvedený způsob prezentace a nabídky zboží může důvěřivé a méně opatrné zákazníky dostat později do obtíží, kdy již např. nemají šanci reklamovat vady zboží např. proto, že prodejce s nimi již nekomunikuje.

Uvedené případy poškozených zákazníků lze volně dohledat na diskusních forech na internetu, např. zde nebo zde.

 

Naše společnost TRIALSTAV  má zájem o solidní a dlouhodobý vztah s  budoucími zákazníky, a proto vždy a všude uvádíme:

 • kdo jsme
 • identifikační číslo firmy (IČ)
 • adresu naší provozovny

Lokality, kde jsou naše jímky a ČOV:

Plzeňský kraj:

 • Plzeň
 • Střížovice
 • Dolce
 • Únětice u Blovic
 • Žďár
 • Ždírec
 • Chlum u Blovic
 • Hořehledy
 • Ledce
 • Zvíkovec
 • Lhovice
 • Oráčov
 • Plasy
 • Druztová
 • Vejprnice
 • Dolní Vlkýš
 • Chyše
 • Hodyně
 • Žihle
 • Tuškov
 • Domažlice
 • Klatovy
 • Kokšín
 • Dlouhá Ves
 • Kolinec
 • Petrovice u Klatov
 • Rabí
 • Rokycany
 • Kařízek
 • Zvíkovec
 • Týček
 • Mýto
 • Mirošov
 • Radnice
 • Milínov
 • Tachov

Jihočeský kraj:

 • České Budějovice
 • Písek
 • Strakonice
 • Bílá Skála
 • Blatná
 • Prachatice
 • Český Krumlov

Středočeský kraj:

 • Beroun
 • Příbram
 • Bohutín
 • Benešov
 • Rakovník
 • Mezouň
 • Úhonice
 • Praha-východ
 • Praha-západ
 • Kladno

Karlovarský kraj:

 • Karlovy Vary
 • Cheb
 • Sokolov

Ústecký kraj:

 • Chomutov
 • Most
 • Louny

Praha

 

Image

Image


Image

(C) copyright 2013 - 2023  TRIAL STAV s.r.o. Všechna autorská práva vyhrazena. Stránky používají cookies. Prohlížením obsahu webu souhlasíte s jejich použitím.